کاربرد ارتعاش‌سنجی تجهیزات دوار-ابزار کلیدی در پایش وضعیت ماشین‌آلات صنعتی