بازرسی ترموگرافی تجهیزات مکانیکی

از روش بازرسی ترموگرافی در پایش وضعیت تجهیزات دوار بعنوان ابزار مکمل استفاده شده و روش اصلی این عرصه، آنالیز ارتعاشات است اما نکته قابل توجه در پایش وضعیت تجهیزات دوار به روش بازرسی ترموگرافی این است که روش TCM در پایش تجهیزات دوار، علاوه بر سرعت بالا و تکرارپذیری نامحدود، از ویژگی بصری یا دیداری نیز برخوردار است. تخصصی ترین خدمات پایش وضعیت در زمینه بازرسی ترموگرافی انواع الکتروموتورهای کوچک و بزرگ، پمپها، فنها، گیربکسها، بلوئرها، آسیابها، سیتمهای انتقال مواد، سیستمهای تسمه و پولی و  . . . توسط شرکت فرا پایش باختر ارائه میشود.