حضور یک تیم یا گروه مشاور ماهر و با تجربه در کنار گروه های پایش وضعیت، قوت قلبی است که همواره موجبات رشد و پیشرفت آنها را فراهم مینماید. اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش آشکار میشود که موارد و موضوعات پیچیده ای پدید می آیند که رخداد آنها برای اولین بار بوده و گروه پایش وضعیت تا کنون با آن مواجه نشده است. انجام سالها فعالیت پایش وضعیت و عیب یابی و ارائه خدمات متنوع نت در صنایع مختلف، کوله باری از تجربه و مهارت را برای متخصصین ما در شرکت مهندسی فرا پایش باختر به همراه داشته است که نظیر آن کمتر دیده شده است. ما خدمات مشاوره ای متمایزی را در زمینه پایش وضعیت و نگهداری و عیب یابی تجهیزات ارائه میدهیم که منحصر بفرد بوده و کیفیت و کمیت آن همگام با معیارهای جهانی CBM است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات مشاوره ای شرکت مهندسی فرا پایش باختر در حوزه نت و CBM

تدوین برنامه جامع پایش وضعیت

انجام برنامه ها یا تکنیکهای پایش وضعیت بصورت موردی یا از سر کنجکاوی، یکی از آسیبهای مهم در حوزه نت است. شرکت مهندسی فرا پایش باختر، برنامه های جامع و کاملی را بر اساس معیارهای استاندارد و متناسب با . . .

بیشتر + »

استقرار برنامه جامع پایش وضعیت

انتقال دانش فنی و ارتقاء سطح مهارت کارشناسان و تکنسینهای پایش وضعیت، از جمله نکات مهمی است که در استقرار یک برنامه جامع CBM بایستی مد نظر باشد. خدمات مشاوره ای ما در شرکت فرا پایش باختر با در نظر گرفتن جنبه های مختلف و مد نظر قرار دادن . . .

بیشتر + »

ممیزی برنامه جامع پایش وضعیت

برخی فعالیتها و امور با گذشت زمان و بر اثر وجود یکنواختی در انجام آنها، دچار یکنواختی شده و روند رشد آنها متوقف میگردد. گاهی اوقات بدلیل کاهش انگیزه یا سایر عوامل، ممکن است روند تغییرات، سیر نزولی یافته و در سراشیب زوال یا سقوط قرار گیرد. ما در شرکت فرا پایش باختر با ارائه خدمات ممیزی . . .

بیشتر+ »

مهندسی قابلیت اطمینان

طبق تعریف، قابلیت اطمینان، توانایی یک سیستم یا زیرسیستم برای انجام صحیح یک عمل یا مأموریت مشخص و از پیش تعریف شده در شرایط معین و در دوره زمانی مشخص است. از دیدگاه پایش وضعیت، قابلیت اطمینان یک واحد صنعتی زمانی در شرایط بهینه قرار دارد که تجهیزات مهم و موثر آن در . . .

بیشتر + »

به یک تیم یا مشاور متخصص پایش وضعیت نیاز دارید؟!

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!