خدمات ما

خدمات مشاوره ای

تدوین و استقرار برنامه های جامع پایش وضعیت (مبتنی بر تکنیکهای مختلف CM و برای انواع مختلف تجهیزات و ماشین آلات)، دارای ابعاد گسترده ای از لحاظ مسائل فنی، سازمانی، سیستمی، اقتصاد مهندسی و ... است. لذا گام نهادن در این عرصه، مستلزم دسترسی به دانش فنی و تجربه زیاد است. شرکت فرا پایش باختر با اتکا به بیش از 13 سال سابقه کار صنعتی کادر فنی خود در این زمینه، برای ارائه خدمات مشاوره ای به صنایع و کارخانجات پکیجهای ویژه ای آماده کرده است. با توجه به اینکه سازمانها و صنایع ایرانی در نقاط مختلفی از مسیر استقرار برنامه CM قرار دارند، خدمات مشاوره ای این شرکت نیز با این موضوع هماهنگ شده است.

0
+
پرسنل
0
+
پروژه موفق
0
+
سال خدمت
تدوین برنامه جامع پایش وضعیت
ممیزی برنامه جامع پایش وضعیت
استقرار برنامه جامع پایش وضعیت
مهندسی قابلیت اطمینان

خدمات فراپایش

خدمات مهندسی فراپایش

تدوین برنامه جامع پایش وضعیت

برای سازمانهایی که در ابتدای راه استقرار CM هستند و می خواهند گام اول را محکم بردارند.

بیشتر + »

استقرار برنامه جامع پایش وضعیت

برای سازمانهایی که در حال استقرار CM بوده و برای اجرای مؤثرتر برنامه، مشاوره فنی ما می تواند برای آنها راهگشا باشد.

بیشتر + »

ممیزی برنامه جامع پایش وضعیت

برای سازمانهایی که در پی شناسایی فرصتهای بهبود و ارتقاء کارآیی برنامه CM خود هستند

بیشتر+ »

مهندسی قابلیت اطمینان

راهی به سوی CM و نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی

بیشتر + »

به یک متخصص نیاز دارید؟

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!