بازرسی ترموگرافی تجهیزات فرآیندی

به طور کلی از دیدگاه ترموویژن، به آن دسته از تجهیزاتی که با دماهای بالا (توربینهای گاز و بخار، تجهیزات ذوب و نورد فلزات، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، بخشهایی از صنایع سیمان و . . . ) یا دماهای خیلی پایین (صنایع برودتی، سردخانه ها، کارخانه های تولید اکسیژن مایع و . . .) در حال کار هستند تجهیزات فرآیندی گفته میشود. در اغلب این صنایع، موضوعاتی نظیر تبادل حرارتی، saving حرارتی و تلفات حرارتی بسیار حائز اهمیت بوده و این مباحث، نقش قابل توجهی در وضعیت عملکرد فرآیندها دارند. بازرسی ترموگرافی، یکی از دقیقترین و سریعترین روشها در ارزیابی وضعیت حرارتی تجهیزات فرآیندی است.  شرکت مهندسی فرا پایش باختر، با انجام ارزیابیهای دقیق، خدمات ارزشمندی را در جهت عیب یابی سیستمهای عایقی، بهینه سازی و ممیزی  انرژی در تجهیزات فرآیندی ارائه میدهند.