ممیزی انرژی در سیستم های حرارتی و برودتی

cold process thermal imaging ترموگرافی فرآیندهای سرد - ترموگرافی سردخانه ها

از آنجا که با استفاده از تکنیک بازرسی ترموگرافی میتوان الگوی توزیع حرارت و مقادیر دمای سطوح تجهیزات را ارزیابی نمود، با بکارگیری این ابزار ارزشمند میتوان وضعیت عملکرد سیستمهای حرارتی بزرگ مانند انواع بویلرها، کوره ها، گرمکنها و . . . را ارزیابی نموده و با بررسی الگوهای حرارتی آنها، برخی عیوب مهم تاثیرگذار در راندمان آنها را شناسایی نمود. این وضعیت در مورد تجهیزاتی که در دماهای نسبتاً پایین (سردخانه های مواد غذایی، سردخانه های میوه و تره بار، کارخانجات تولید اکسیژن مایع و . . .) نیز به همین ترتیب است و با ارزیابی بخشهای خاصی از این تجهیزات میتوان تلفات سرما یا برودت را در آنها شناسایی نمود. کارشناسان بازرسی ترموگرافی شرکت مهندسی فرا پایش باختر، تجارب ارزشمندی در زمینه ممیزی انرژی در سیستمهای حرارتی و برودتی دارند. گزارشهای فنی ما برای صنایعی که از این خدمات بهره گرفته اند بسیار ارزشمند و راه گشا بوده است.