دوره های آموزشی برگزار شده

این دوره ها با هدف ارائه نکات و مفاهیم مورد نیاز مهندسین و تکنسینهای پایش وضعیت در زمینه کسب مهارتهای بنیادین برای بکارگیری روش پایش وضعیت و عیب‌ یابی با بکار گیری تکنیکهای پایش وضعیت، نگهداری و تعمیر تجهیزات صنعتی تهیه و تدوین شده اند. در این دوره ها در ابتدا مفاهیم اولیه نگهداری تجهیزات که در اصطلاح صنعتی به آنها داراییها فیزیکی گفته میشود، با دیدگاه پایش وضعیت تعریف میشود. از طرح مفاهیم آکادمیک آن صرف‌نظر شده و بیشتر بر روی تجارب عملی تاکید میگردد. در ادامه قابلیتها و توانمندی روشهای مختلف پایش وضعیت برای عیب یابی تجهیزات معرفی شده و سپس ابزارها و دستگاه های مناسب برای هر یک معرفی میگردند. مزایا و محدودیتهای آنها تشریح شده و ملاکهای انتخاب دستگاه‌ها و سنسورهای مناسب، بر اساس نیازهای یک مجموعه تشریح میگردد. بر اساس تحلیل نتایج ارزیابی دوره ها، درصد رضایتمندی از دوره های برگزار شده تا کنون 97/69 درصد بوده که میزان قابل قبولی میباشد. 

این دوره ها معمولاً به دو صورت متمرکز در تهران و اراک و همچنین بر حسب درخواست کارفرما در محل، برگزار میشوند. بدلیل اینکه تاکید ما بر روش ارائه مطالب بصورت کاربردی و عملی است، اغلب کارفرمایان ترجیح میدهند که دوره های آموزشی را در محل شرکتها برگزار نمایند. در چنین شرایطی، مدرسان ما علاوه بر ارائه مطالب دوره، بخشهای عملی را با انجام کار بر روی تجهیزات واقعی در محل شرکتها انجام داده و روشهای انجام کار و تحلیل و عیب یابی را بصورت کاملاً واقعی و عملیاتی آموزش میدهند

دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده در صنایع مختلف در سطح کشور

برای وضوح بیشتر، بر روی تصاویر کلیک نمایید