دوره آموزشی عیب یابی تابلوها و پنل ها به روش ترموگرافی

ترموگرافی تابلو برق

دوره آموزشی عیب‌یابی تابلوها و پانلهای الکتریکی به روش ترموگرافی

در گوشه و کنار بخشهای مختلف محیطها یا واحدهای صنعتی، خبرهایی از آتش سوزی یا انفجار در تابلوها و پانلهای الکتریکی شنیده میشود. این در شرایطی است که اگر روش پایش وضعیت و عیب یابی تابلوها و پانلهای الکتریکی به روش ترموگرافی در چنین واحدهایی مورد استفاده قرار میگرفت، احتمال وقوع حوادثی نظیر آتش سوزی و انفجار تا حد بسیار زیادی از بین میرفت.از آنجا که کاربردهای بازرسی ترموگرافی در پایش وضعیت و عیب‌یابی  تابلوها و پانلهای الکتریکی، یکی از روشها و ابزارهای اصلی بوده و روش جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد، بکارگیری اصولی و صحیح این ابزار ارزشمند، منافع چشم‌گیری در بهبود تشخیص به موقع عیوب و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات الکتریکی دارد. عیوبی مانند شل یا ناقص بودن اتصالات، عبور جریان بیش از حد، آنبالانسی جریان، محدودیت تهویه، مشکلات نصب و مونتاژ از جمله مهمترین عیوبی هستند که با ترموگرافی قابل تشخیصند.  در این راستا واحد آموزش شرکت فراپایش باختر دوره‌ای را بصورت کاملاً اختصاصی با عنوان دوره عیب یابی تابلوها و پانلهای الکتریکی تدوین و ارائه نموده است. در این دوره الزامات و نکات مهم بازرسی ترموگرافی انواع تابلوها و پانلهای الکتریکی در قالب مثالهای واقعی و تجارب عملی تشریح میگردد.

همچنین الزامات و رویه‌های قبل از بازرسی و در حین بازرسی تشریح شده و منابع خطا در ترموگرافی تابلوها و پانلهای الکتریکی معرفی میشوند. حضور در دوره آموزشی عیب‌یابی تابلوها و پانلهای الکتریکی به روش ترموگرافی را به کارشناسان و تکنسینهای تعمیرات الکتریک واحدهای صنعتی توصیه می نماییم. جهت کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در خصوص مدت و محتوای دوره، با واحد آموزش شرکت مهندسی فرا پایش باختر تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت سرفصل دوره کلیک کنید

سر فصل دوره های آموزشی

جهت دریافت سرفصل دوره، فرم زیر را پر کنید :

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مشخصات*