دوره آموزشی ترموگرافی سطح دو

دوره ترموگرافی

دوره آموزشی بازرسی ترموگرافی (سطح دو)

پیش‌نیاز حضور در دوره سطح دو بازرسی ترموگرافی، گذراندن موفقیت‌آمیز دوره ترموگرافی سطح یک است. شرکت کنندگان در این دوره بایستی حداقل تجربه یکسال انجام کار ترموگرافی در صنعت را داشته باشند. در این دوره مباحث تکمیلی سطح یک در هر سه حوزه الکتریک، مکانیک و فرآیند بطور کامل تشرح میشود. قوانین انتقال حرارت با تاکید بر کاربردهای ترموگرافی تشریح میشود. همچنین در خصوص عوامل خطا در هر سه حوزه و نیز روشهای کاهش و حذف آنها راهکارهای مختلفی ارائه میگردد. روشهای محاسبات تلفات حرارتی در تجهیزات فرآیندی بیان شده و مثالهایی از روش کاربرد ترموگرافی در ارزیابی حرارت و برودت ساختمانها ارائه میشود. کسانیکه دوره‌های سطح یک و سطح دو بازرسی ترموگرافی فرا پایش باختر را گذرانده باشند این توانایی را خواهند داشت که یک برنامه جامع پایش وضعیت ترموگرافی را برای یک واحد یا مجموعه صنعتی پیاده سازی نموده و آنرا راهبری نمایند.

جهت دریافت سرفصل دوره کلیک کنید

سر فصل دوره های آموزشی

جهت دریافت سرفصل دوره، فرم زیر را پر کنید :

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مشخصات*