استقرار برنامه جامع پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات صنعتی

گاهی اوقات با وجود اینکه ابزارهای گرانقیمت و قدرتمندی در اختیار کارشناسان نت برخی مجموعه های صنعیت وجود دارد، آنطور که باید و شاید، نتایج چشمگیری از فعالیتهای CM مشاهده نمیشود. در مواردیکه تجهیزات مورد نیاز برای اجرای یک برنامه پایش وضعیت وجود دارد اما ساز و کار مناسبی برای اجرای برنامه موجود نیست، کارشناسان با تجربه شرکت فرا پایش در نقش مشاور، خدمات ارزشمندی را در زمینه بهینه سازی برنامه های نت و ارتقاء روشهای بازرسی و پایش وضعیت ارائه میدهند. جهت دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر در این خصوص با ما تماس حاصل فرمایید.