ترموگرافی تجهیزات الکتریکی

Transformers Thermal imaging ترموگرافی ترانسها
ترموگرافی تابلوهای الکتریکی electrical panels thermal imaging
Arial thermal imaging ترموگرافی خطوط هوایی

ترموگرافی، ابزاری دقیق، ایمن، سریع و قدرتمند در پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی . . .

قدیمی‌ترین و پرکاربردترین بخش بازرسی ترموگرافی تجهیزات صنعتی، در زمینه عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی است. به روش بازرسی ترموگرافی میتوان حجم قابل توجهی از عیوب تجهیزات و مدارات الکتریکی را شناسایی نمود. این توانمندی از آنجا نشات میگیرد که پارامتر دما یکی از اولین نشانه‌های تغییر در عملکرد تجهیزات الکتریکی است. هرگونه تغییرات غیرعادی دما میتواند نشانه‌ای از آغاز یک خرابی باشد که ممکن است در صورت عدم تشخیص و اقدام به موقع، به فاجعه‌ای بزرگ منجر شود.

high voltage bushing thermal imaging
fuse defects
Loose Connection

مشکلاتی مانند نصب و مونتاژ غیراصولی و غیراستاندارد، بی کیفیت بودن تجهیزات و اجزاء مدار، طراحی نامناسب، عبور جریان اضافی از اجزاء مدار، نابالانسی جریان، آلودگی، محدودیت تهویه و . . . هر یک به نوعی منجر به افزایش دما در تجهیزات الکتریکی میشوند. در صورت عدم شناسایی و تشخیص به موقع، افزایش دما موجب توسعه خرابی و ایجاد آسیب در سایر بخشها و تجهیزات میگردد. بدلیل غیرمخرب و غیرتماسی بودن روش ترموگرافی، هیچگونه اختلالی در عملکرد تجهیزات تحت بازرسی در حین انجام کار ایجاد نمیشود. ترموگرافی تجهیزات الکتریکی را میتوان در حین برقدار بودن تجهیزات، بدون نیاز به تماس مستقیم و از فاصله ایمن انجام داد. این قابلیت ارزشمند برای ارزیابی تجهیزات برق فشارقوی بسیار کاربردی و مفید است.

 

High Voltage thermal imaging ترموگرافی برق فشار قوی

از مهمترین شاخصهای موفقیت در ترموگرافی تجهیزات الکتریکی عبارتند از:

  • آشنایی با عملکرد تجهیزات تحت بازرسی ترموگرافی.
  • وجود دانش و تجربه  تعمیراتی.
  • مسلط بودن به کاربردهای دوربین ترموگرافی
  • وجود علاقه و انگیزه در کار بازرسی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی.

مشابه سایر کاربردهای ترموگرافی در پایش وضعیت، ترموگرافی تجهیزات الکتریکی نیز بسیار تجربه محور است. صحت نتایج بازرسی ارتباط تنگاتنگی با مهارت و تجربه ترموگرافر دارد. شرکت مهندسی فرا پایش باختر یکی از معتبرترین مراکز ارائه دهنده خدمات بازرسی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی است. ما علاوه بر انجام ترموگرافی دقیق و مطمئن، ضمن شناسایی و تعیین شدت عیب، راهکارهای تعمیراتی مناسب جهت رفع عیب را نیز ارائه میدهیم. انجام سالها بازرسی و عیب یابی به روش ترموگرافی در صنایع بزرگی همچون نیروگاه ها، انواع پستهای توزیع و انتقال برق، تجهیزات فشار متوسط و فشارقوی برق و . . . تجارب ارزشمندی را حاصل شده که مشابه آن کمتر دیده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با بخش خدمات ترموگرافی شرکت، تماس حاصل فرمایید.