بازرسی ترموگرافی (ممیزی انرژی) ساختمانها

ترموگرافی ساختمان building envelope thermal imaging

بازرسی ترموگرافی (ممیزی انرژی) ساختمانها

ارزیابی کیفیت متریال و اجزاء مصالح ساختمانی از نظر همپوشانی، پیوستگی و عدم وجود منفذ یا حفره در اجزاء و دیوارها، وضعیت آب بندی بین دربها و پنجره ها، ارزیابی کیفیت پنجره های دو جداره و بسیاری موارد دیگر، از جمله کاربردهای ترموگرافی در صنعت ساختمان است. در مناطق جغرافیایی که هزینه منابع انرژی بالاست و یا منابع سوختهای فسیلی محدود است، موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی و تجاری، بسیار حائز اهمیت میباشد. در مناطق سردسیر، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف هزینه مصرف سوخت در سیستمهای گرمایشی میشود و این موضوع در مناطق گرمسیر نیز به همین ترتیب است.

مهمترین مواردی که ما در بازرسی ترموگرافی (ممیزی انرژی) ساختمانها به آن میپردازیم عبارتند از:

  •  تشخیص نشتی یا فرار (ورود/خروج) هوا از ساختمان
  • تشخیص ضعف پوشش عایق در بخشهای عایقکاری شده ساختمان
  • نفوذ نم یا رطوبت به بدنه و اجزاء ساختمان
  • ارزایبی عملکرد سیستمهای گرمایش از کف 
  • ارزیابی کیفیت و تشخیص نشتی در عایق بام ساختمان
  • ارزیابی کیفیت و توان ایزولاسیون حرارتی پنجره های دو جداره
  • ارزیابی و عیب یابی سیستمهای الکتریکی (تابلوهای برق، کنتورها و جعبه فیوزها و . . .) و سیستمهای مکانیکی (موتورخانه ها، دیگهای بخار و . . .) در مجتمعهای اداری، تجاری و مسکونی بزرگ

 متخصصین بازرسی ترموگرافی ساختمان در شرکت فرا پایش باختر، با انجام بازرسیهای دقیق از ساختمانها، منابع هدر رفت و تلفات انرژی حرارتی و برودتی را مشخص نموده و گزارشهای مبسوطی از منابع تلفات حرارتی و برودتی ساختمان ارائه میدهند. با استناد به این گزارشها میتوان میزان Energy Saving یک ساختمان قدیمی یا یک ساختمان مدرن را مشخص نمود.