بازرسی ترموگرافی تجهیزات مکانیکی

ترموگرافی تجهیزات مکانیکی دوار Mechanical Thermal Imaging

بازرسی ترموگرافی تجهیزات مکانیکی:

از روش بازرسی ترموگرافی در پایش وضعیت تجهیزات دوار بعنوان ابزار مکمل استفاده میشود. روش یا ابزار اصلی در پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی (دوار) ، آنالیز ارتعاشات است. اما نقطه قوت ترموگرافی این است که علاوه بر سرعت بالا و تکرارپذیری نامحدود، از ویژگی بصری یا دیداری نیز برخوردار است. بسیاری از عیوب و شرایط غیرعادی ماشینها در حالت عادی و با چشم معمولی قابل مشاهده نیستند. برخی شرایط غیرعادی در ماشینها نیز به روش آنالیز ارتعاشات یا صدا و آلتراسونیک نیز قابل تشخیص نمیباشند. در چنین شرایطی ممکن است وضعیت غیرعادی، تا تخریب کامل ماشین، توسعه یابد.

 وجود اضافه بار، محدودیت تهویه، ضعف یا کمبود روانکار و ناهمراستایی کوپلینگها از جمله مواردی است که نشانه های آنها در تصاویر ترموگرافی آشکار میشود. در اغلب موارد، روشها و تکنیکهای CM یکدیگر را تایید میکنند. به همین دلیل، هرچقدر جعبه ابزار CM کاملتر باشد، امکان دستیابی به نتایج بهتر برای کارشناسان CM بیشتر خواهد بود. در صورت بکارگیری صحیح این تکنیکها و روشها میتوان به سطح بالایی از دقت و صحت نتایج CBM دست یافت. آشنایی با اصول عملکرد تجهیزات و آشنایی با کاربردهای ترموگرافی در پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی، پیش نیاز موفقیت در Mechanical Thermal Imaging است. تخصصی ترین خدمات پایش وضعیت در زمینه بازرسی ترموگرافی انواع الکتروموتورهای کوچک و بزرگ، پمپها، فنها، گیربکسها، بلوئرها، آسیابها، سیتمهای انتقال مواد، سیستمهای تسمه و پولی و  . . . توسط شرکت فرا پایش باختر ارائه میشود. در صورت نیاز به کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در خصوص پایش وضعیت و بازرسی ترموگرافی تجهیزات مکانیکی و منافع حاصل از آن، با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.