ارتعاش سنجی تجهیزات دوار

  • انجام داده برداری و تحلیل ارتعاشات بصورت موردی بر روی تجهیزات خاص و یا بصورت ارتعاش سنجی تجهیزات دوار بر روی تجهیزات مهم، در بازه‌های زمانی مشخص و منظم.
  • انجام ممیزی برنامه ارتعاشات و بهینه سازی برنامه های VCM

این خدمت در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت برنامه هایی ارائه میشود که بدلایل مختلف دچار رکود یا زوال شده اند. برخی برنامه های پایش وضعیت ممکن است به مرور زمان و یا جابجایی نفرات دچار برخی مشکلات شوند. کار گروه مجرب فراپایش باختر ضمن ممیزی و بهینه‌سازی برنامه‌های پایش و مراقبت وضعیت تجهیزات، آنرا بروزرسانی و مشکلات فنی  CBM را نیز شناسایی و برطرف مینمایند.

  • ریشه یابی عیوب مزمن و خرابیهای تکراری در تجهیزات و ماشین آلات دوار

در مواردیکه رفع عیوب مزمن، باعث محدودیتهای تولید شده و پرسنل بخشهای مختلف را تحت فشار قرار میدهند، نقش یک مشاور باتجربه بسیار حیاتی خواهد بود. کارشناسان مجرب فرا پایش باختر، تجارب ارزشمندی در زمینه ریشه یابی و رفع عیوب تکراری و مزمن دارند. در این راستا ما خدمات ارزشمندی به روش ارتعاش سنجی تجهیزات دوار ارائه میدهیم تا شما بتوانید در حداکثر تولید را با بالاترین قابلیت اطمینان داشته باشید.

  • انجام بالانس دینامیکی بر روی انواع فنها، پرّه ها ، توربینها و . . .
  • انجام همراستاسازی بر روی انواع محورها، شفتها و کوپلینگهای کوچک و بزرگ
ارتعاش سنجی روتین