Articles in Category: آنالیز اثرات الکتریکی

مشکلات ناشی از سرژ ولتاژ در موتورهای دور متغیر (VFD) - نویسنده: عابس صفری

on جمعه, 28 آذر 1393. Posted in آنالیز اثرات الکتریکی

مشکلات ناشی از سرژ ولتاژ در موتورهای دور متغیر (VFD) - نویسنده: عابس صفری

با پیشرفت الكترونیك قدرت و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی، امروزه بیشتر سعی می شود كه از درایوها برای راه اندازی و كنترل دور موتورهای القایی استفاده شود.  استفاده از این  فن آوری سبب ایجاد سرژ ولتاژ می شود. سرژ ولتاژعبارتست از یك ضربه گذرای ولتاژ نسبتاً زیاد كه سبب ایجاد تنش الكتریكی و حرارتی بر روی سیم پیچ های استاتور می گردد.

در فركانس قدرت، ولتاژ بین حلقه های مجاور در یك كلاف  یكسان بوده و می توان گفت كه توزیع ولتاژ به صورت خطی از ابتدا تا انتهای سیم پیچ می باشد. این در حالی است كه با اعمال ولتاژ با فركانس های خیلی زیاد، توزیع آن به صورت غیر خطی می باشد. در این حالت درصد بیشتری از ولتاژ بر روی حلقه های ابتدایی قرار می گیرد كه ناشی از بالا بودن مقدار امپدانس سری  القایی با توجه به افزایش فركانس اعمالی آن می باشد. تقریباً بیش از 40 درصد ولتاژ سرژ اعمالی، بر روی حلقه اول قرار می گیرد كه می تواند سبب ایجاد تنش الكتریكی  و حرارتی بر روی سیم پیچ و در نهایت سبب اتصال حلقه، كلاف و یا اتصال فاز به فاز یا فاز به زمین گردد. با توجه به مطالب ذكر شده می توان با پایش الكتریكی  الكتروموتورهایی كه با درایو تغذیه می شوند، از خروج ناگهانی آنها به سبب عیوب سیم پیچ در حین فرایند كاری جلوگیری كرد.

بررسی تاثیر روتور Rotor Influence Check برای پایش وضعیت و عیب یابی موتورهای الکتریکی - نویسنده: عابس صفری

on سه شنبه, 12 اسفند 1393. Posted in آنالیز اثرات الکتریکی

بررسی تاثیر روتور Rotor Influence Check برای پایش وضعیت و عیب یابی موتورهای الکتریکی - نویسنده: عابس صفری

بررسی تاثیر روتور Rotor Influence Check می تواند به عنوان تستی با کارایی بالا بسیاری از عیوب الکتروموتورهای القایی را بدون بیرون آوردن روتور مشخص کند. تحلیل نتیجه این تست، نیاز به بررسی فاکتورهای مهمی از قبیل اندازه اندوکتانس (که به نوع موتور، ساختار موتور، شار پس ماند و سلامت کلی موتور بستگی دارد)، تغییرات متناوب شکل موج و فاز آنها دارد. در این تست می توان به عیوبی همچون شکستگی میله های روتور، هر گونه عدم تقارن در فاصله هوایی، اتصال حلقه در سیم پیچهای استاتور و حتی آسیب های هسته استاتور و روتور پی برد. در زیر نمونه ای از نتایج این تست مربوط به وجود خارج از مرکزیت دینامیکی در یک الکتروموتور 15 KW آورده شده است:

ولتاژ شفت در ژنراتورها و اثرات آن - نویسنده: عابس صفری

on پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1395. Posted in آنالیز اثرات الکتریکی

ولتاژ شفت در ژنراتورها و اثرات آن - نویسنده: عابس صفری

در اثر بالا بودن ولتاژ شفت، جرقه های بین شفت و بیرینگ سبب ایجاد پدیده پیتینگ (pitting)  در روی سطح آنها شده و جرقه بین دو سطح در محل تماس که به صورت نقطه ای است، سبب  ذوب فلز می شود. بطور کلی شفت در مقابل این پدیده استقامت بالایی داشته و لذا این موضوع عمدتاً سبب خرابی در بیرینگها می شود...