• بازرسی ترموگرافی

  بازرسی ترموگرافی از انواع تجهیزات الکتریکی، تجهیزات دوار، تجهیزات فرآیندی و ... ♦ بازرسی ترموگرافی قبل و بعد از تعمیرات اساسی و دوره ای ♦ انجام بازرسی ترموگرافی به صورت روتین و یا به صورت موردی ♦ ارائه خدمات تصویر برداری حرارتی (گرمانگاری - ترموویژن) Read More
 • آنالیز ارتعاشات و عیب یابی تجهیزات دوار

  آنالیز ارتعاشات و عیب یابی تجهیزات و ماشین آلات دوار ♦ بالانس دینامیکی تجهیزات دوار در محل ♦ انجام تستهای پیشرفته ارتعاشی (آنالیز مودال، ODS و...) ♦ اجرای روتین برنامه CM ارتعاش سنجی ♦ ارتعاش سنجی قبل و بعد از تعمیرات اساسی و دوره ای Read More
 • خدمات مشاوره ای پایش وضعیت (تدوین، استقرار، بهینه سازی)

  تدوین برنامه جامع پایش وضعیت (CM) تجهیزات ♦ ممیزی و بهینه سازی برنامه پایش وضعیت (CM) ♦ مشاوره و پشتیبانی فنی جهت اجرای برنامه پایش وضعیت (CM) Read More
 • مرکز آموزش

  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات ♦ آنالیز ارتعاشات و عیب یابی ماشین آلات سطح یک تا سطح سه، بازرسی ترموگرافی سطح یک و دو، آنالیز اثرات الکتریکی، آنالیز فرکانسی جریان موتورها، بالانس دینامیکی و همراستاسازی (الاینمنت) تجهیزات ♦ مرکز آموزش و مرکز آزمون موسسه موبیوس در ایران ♦ مرکز آموزش و مرکز آزمون شرکت تکنوسیس درایران: دوره های مهندسی روانکاری، ترایبولوژی و آنالیز روغن Read More
 • مهندسی قابلیت اطمینان

  ارائه خدمات تحلیل ریشه ای عیوب و تحلیل خرابی های تکراری ♦ ارائه راه کار برای افزایش اثربخشی برنامه های پایش وضعیت (CM) Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

مبانی دماسنجی به روش مادون قرمز - نویسنده: احمد کندی

on چهارشنبه, 26 اسفند 1394. Posted in بازرسی ترموگرافی

مبانی دماسنجی به روش مادون قرمز - نویسنده: احمد کندی

دما سنجی به روش مادون قرمز که جزو روشهای دما سنجی غیرتماسی محسوب میشود، توسط ترمومترها و دوربین های مادون قرمز انجام میشود. اساس کار ترمومترها و دوربینهای ترموویژن یا ترموگرافی، بر اندازه گیری دما با دریافت و محاسبه میزان شدت انرژی حرارتی ساطع شده از سطح اجسام است.

تفاوت عمده ترمومترها با دوربینهای ترموگرافی در این است که اندازه گیری توسط ترمومترها به روش نقطه‌ای است، به این معنا که دمای نشان داده شده در صفحه نمایش ترمومتر، تنها دمای یک نقطه به ابعاد حدودی یک میلیمتر بر روی سطح مورد نظر است. در دوربینهای ترموویژن یا ترموگرافی، علاوه بر تعیین دما، الگوی توزیع حرارت بر روی سطح جسم نیز نمایش داده میشود. ادامه مطلب...

 

 

 

در شرایط ایده آل، انرژی حرارتی (امواج مادون قرمز) بصورت مستقیم از سطح جسم به لنز دوربین ترموگرافی میرسد. گاهی اوقات ممکن است تاثیر انعکاس انرژی حرارتی اجسام پیرامون نیز در الگوی حرارتی سطح جسم مورد نظر دیده شود. همچنین در اجسام مات (از دیدگاه ترموویژن)، ممکن است بخش جزئی از انرژی حرارتی، از جسم مورد نظر عبور کند که اصطلاحاً به آن Transmission یا انتقال می‌گوییم. با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می‌توان سه حالت از عکس العمل جسم در برابر انرژی حرارتی در نظر گرفت که عبارتند از: تابش یا بازنشر، انعکاس و انتقال. میزان تاثیر و شدت هر یک از حالتهای مذکور به عواملی همچون جنس، کیفیت سطح و مقدار دما بستگی دارد. ترمومتر و دوربین ترموگرافی هر سه حالت تابش، انعکاس و انتقال انرژی حرارتی را دریافت نموده و نمی‌توانند تمایزی بین این سه اثر قائل گردد. از آنجا که میزان انتقال در اجسام، جزئی است میتوان از وجود انتقال صرفنظر نموده و تاثیر آنرا ناچیز در نظر گرفت. در نتیجه برای بررسی الگوی حرارتی به روش غیر تماسی با دو عامل تابش و انعکاس مواجه هستیم. جهت افزایش دقت مقادیر دمای ثبت شده توسط دوربین، بایستی بررسی الگوی حرارتی و ثبت تصویر را به گونه‌ای انجام داد که اثر انعکاس تا حد ممکن کم گردد.
عامل دیگری که بایستی در هنگام بازرسی سطوح مد نظر قرار داشته باشد، مقدار ضریب تابش یا Emissivity جسم است. تمام اجسام جهت تعیین مقدار ضریب تابش با جسم سیاه یا Black Body مقایسه میشوند. Black Body بعنوان یک ابزار مرجع برای کالیبراسیون دستگاههای دماسنجی غیرتماسی، هیچگونه انتقال یا انعکاس انرژی حرارتی نداشته و به عبارتی، تمام انرژی حرارتی دریافتی را جذب و بازنشر میکند. بنابراین چنانچه به وسیله ترمومتر یا دوربین ترموگرافی، دمای Black Body را اندازه گیری کنیم، در صورت عدم وجود مشکل در دستگاه سنجش دما، مقدار قرائت شده، مقدار دمای دقیق و واقعی Black Body خواهد بود. با توجه به اینکه Black Body دمام انرژی حرارتی دریافتی را بازنشر نموده و هیچگونه انتقال یا انعکاسی در آن رخ نمیدهد، میتوان ضرایب این پارامترها یعنی Transmission و Reflection را صفر در نظر گرفته و اینطور فرض نمود که ضریب تابش یا بازنشر در Black Body مقدار واحد یک است. البته چینن جسمی در دنیای واقعی وجود نداشته و این یک فرض است. در دنیای واقعی، اجسام بخشی از دمای محیط پیرامون خود را نیز جذب و بخشی را نیز منعکس میکنند. ضریب تابش در واقع شدت تابش یا بازنشر انرژی حرارتی اجسام، نسبت به شدت تابش یا بازنشر Black Body در شرایطی است که هر دو در شرایط دمایی یکسان قرار داشته باشند. بعنوان مثال چنانچه Black Body و جسم مورد نظر در دمای یکسانی باشند (هر دو به یک اندازه گرم شده باشند)، چنانچه دمای جسم مورد نظر نصف دمای نشان داده شده در Black Body باشد، بدان معناست که ضریب تابش جسم مورد نظر 0.5 بوده و این جسم تنها نیمی از انرژی حرارتی دریافت شده را در مقایسه با جسم سیاه باز نشر نموده است. الگوی حرارتی ثبت شده بر روی دوربین ترموگرافی نیز حاصل ترکیبی از بازنشر انرژی حرارتی خود جسم و انعکاس محیط پیرامون یا پس زمینه میباشد.
در حین ارزیابی سطوح صاف و براق، چنانچه دمای پس زمینه کمتر از دمای جسم مورد نظر باشد، این احتمال وجود دارد که دوربین ترموگرافی تصویری سردتر از وضعیت واقعی جسم را نمایش دهد زیرا در سطوح صاف و صیقلی، مقدار ضریب تابش یا Emissivity کم بوده و بجای آن مقدار Reflectivity یا ضریب انعکاس زیاد است. جهت رسیدن به مقدار واقعی و دقیق دما در اینگونه موارد، بایستی علاوه بر تعیین مقدار دقیق ضریب تابش جسم مورد نظر، مقدار دمای پس زمینه‌ای که بر روی جسم اثر انعکاسی می‌گذارد را نیز مشخص نماییم. برخی از نرم افزارهای آنالیز ترموگرافی که به همراه دوربینها در هنگام خرید ارائه میشوند، قابلیت لحاظ نمودن دمای پس زمینه را دارند. جداول Emissivity نیز در منوی برخی نرم افزارها موجود بوده و میتوان مقدار دقیق آنرا از این جداول تعیین نمود. معمولا مقدار Emissivity در فلزات براق و صاف و صیقلی، در محدوده کمتر از 0.2 قرار دارد. عواملی همچون اکسیداسیون و کیفیت و ساختار سطح، تاثیر زیادی در افزایش این مقدار Emissivity دارند. Emissivity غیر فلزات معمولاً بالا بوده و در محوده بیش از 0.8 قرار دارد. تابش حرارتی اجسام مات معمولاً از ضخامت چند میکرونی سطح آنها به محیط پیرامون منتشر میشود. بنابراین Emissivity پوشش رنگ سطح اجسام نیز تا حدودی همان Emissivity جسم مورد نظر است. اغلب رنگهای ساختمانی Emissivity بالایی در محدوده 0.95 دارند.
در اغلب موارد بازرسی، نیازی نیست که مقدار دقیق دمای جسم را تعیین نماییم. اما بایستی الگوی حرارتی و توزیع دمای جسم و اختلاف آن با اجسام یا محیط مجاورش را به طرز قابل قبولی مشخص نماییم. برای اینگونه بازرسی‌ها پیشنهاد میشود مقدار Emissivity را 0.95 و مقدار دمای پس زمینه را (در صورت وجود) در محدوده دمای محیط قرار دهیم. برای مواردیکه نیاز به مقادیر دقیقتر دما باشد، بایستی مقدار دقیق Emissivity جسم و دمای پس زمینه را مشخص نماییم. مقدار دقیق Emissivity را با مراجعه به جداول و یا توسط دوربین ترموگرافی میتوان مشخص نمود. در مواردیکه جسم مورد نظر Emissivity کمی دارد، تعیین مقدار دقیق دمای سطح مشکل است زیرا بخش عمده‌ای از الگوی حرارتی و دمای سطح جسم، ناشی از انعکاس پس زمینه است.در چین شرایطی ممکن است الگوی حرارتی ایجاد شده در صفحه نمایش دوربین ترموگرافی، داغتر و یا سردتر از وضعیت واقعی آن باشد.

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.

مشتریان ما

 •  

   

   

   Barez   Nestle Farabi   Iran Yasa   Naghsh Jahan   Qum ABFA   Saipa Kashan   Shahrud

   

   

   

 •  

   

   

  Gol Gohar    IRALCO    Kaveh    MSA    Qadir    Yazd Alloy

   

   

   

 •  

   

   

  Hegmatan    Momtazan    Nahavand    Kangan    Neyriz    Khoozestan    Khazar    Zaveh

   

   

   

 •  

   

   

  Bisotun    Hormozgan      Lowshan    Neka    Qum   Ramin   Hamadan    Zarand     

   

   

   

 •  

   

   

  Falat Gharreh    Ilam Gas    Karun    Kermanshah    Laleh Petro    Shazand Refinery