بررسی تاثیر روتور Rotor Influence Check برای پایش وضعیت و عیب یابی موتورهای الکتریکی - نویسنده: عابس صفری

on سه شنبه, 12 اسفند 1393. Posted in آنالیز اثرات الکتریکی

بررسی تاثیر روتور Rotor Influence Check می تواند به عنوان تستی با کارایی بالا بسیاری از عیوب الکتروموتورهای القایی را بدون بیرون آوردن روتور مشخص کند. تحلیل نتیجه این تست، نیاز به بررسی فاکتورهای مهمی از قبیل اندازه اندوکتانس (که به نوع موتور، ساختار موتور، شار پس ماند و سلامت کلی موتور بستگی دارد)، تغییرات متناوب شکل موج و فاز آنها دارد. در این تست می توان به عیوبی همچون شکستگی میله های روتور، هر گونه عدم تقارن در فاصله هوایی، اتصال حلقه در سیم پیچهای استاتور و حتی آسیب های هسته استاتور و روتور پی برد. در زیر نمونه ای از نتایج این تست مربوط به وجود خارج از مرکزیت دینامیکی در یک الکتروموتور 15 KW آورده شده است:

RIC - بررسی تأثیر روتور    

 

RIC - بررسی تأثیر روتور

 

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.